mozilla
Wyniki wyszukiwania

  appendItem

  appendItem( label, value )
  Zwraca typ: element
  Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.

  Przykłady

  <script language="javascript">
  function addItemsToList(){
  	var list = document.getElementById('myMenuList');
  
  	// dodaje pozycję tylko z etykietą
  	list.appendItem('One');
  
  	// dodaje pozycję z etykietą i wartością 
  	list.appendItem('Two', 999);
  
  	// wybiera pierwsza pozycję
  	list.selectedIndex = 0;
  }
  </script>
  
  <button label="Dodaj pozycję" oncommand="addItemsToList()"/>
  <menulist id="myMenuList">
   <menupopup/>
  </menulist>
  

  Zobacz także

  insertItemAt() i removeItemAt()

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,