appendItem

appendItem( label, value )
Zwraca typ: element
Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.

Przykłady

<script language="javascript">
function addItemsToList(){
	var list = document.getElementById('myMenuList');

	// dodaje pozycję tylko z etykietą
	list.appendItem('One');

	// dodaje pozycję z etykietą i wartością 
	list.appendItem('Two', 999);

	// wybiera pierwsza pozycję
	list.selectedIndex = 0;
}
</script>

<button label="Dodaj pozycję" oncommand="addItemsToList()"/>
<menulist id="myMenuList">
  <menupopup/>
</menulist>

Zobacz także

insertItemAt() i removeItemAt()