We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

appendGroup

appendGroup( group )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Nie w Firefoksie
Dodaje kilka nowych kart na koniec istniejących kart. Argument powinien być tablicą obiektów, jeden dla każdego dokumentu do wczytania. Obiekty mogą być definiowane w skrypcie i stanowić mogą własności URI dla adresu URL strony do wczytania. Własność referrerURI może także być opcjonalnie zastosowana do ustawienia odniesienia się do strony.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,