appendGroup

appendGroup( group )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Nie w Firefoksie
Dodaje kilka nowych kart na koniec istniejących kart. Argument powinien być tablicą obiektów, jeden dla każdego dokumentu do wczytania. Obiekty mogą być definiowane w skrypcie i stanowić mogą własności URI dla adresu URL strony do wczytania. Własność referrerURI może także być opcjonalnie zastosowana do ustawienia odniesienia się do strony.