MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

appendCustomToolbar

appendCustomToolbar( name, currentset )
Tylko w Firefoksie
Zwraca typ: element
Dodaje własny pasek narzędzi (toolbar) do toolbox z daną <var>name</var>. Możemy dostarczyć listę argumentów id pozycji paska narzędzi oddzieloną przecinkiem jako drugi argument, aby dodać domyślnie kilka pozycji. Metoda zwraca element DOM dla tworzonego paska narzędzi.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,