mozilla
Wyniki wyszukiwania

  appendCustomToolbar

  appendCustomToolbar( name, currentset )
  Tylko w Firefoksie
  Zwraca typ: element
  Dodaje własny pasek narzędzi (toolbar) do toolbox z daną <var>name</var>. Możemy dostarczyć listę argumentów id pozycji paska narzędzi oddzieloną przecinkiem jako drugi argument, aby dodać domyślnie kilka pozycji. Metoda zwraca element DOM dla tworzonego paska narzędzi.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,