appendCustomToolbar

appendCustomToolbar( name, currentset )
Tylko w Firefoksie
Zwraca typ: element
Dodaje własny pasek narzędzi (toolbar) do toolbox z daną name. Możemy dostarczyć listę argumentów id pozycji paska narzędzi oddzieloną przecinkiem jako drugi argument, aby dodać domyślnie kilka pozycji. Metoda zwraca element DOM dla tworzonego paska narzędzi.