advanceSelectedTab

advanceSelectedTab( dir, wrap )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli argument dir jest ustawiony na 1, aktualnie zaznaczona karta zmieni się w następnej karcie. Jeśli argument dir jest ustawiony na -1, aktualnie zaznaczona karta zmienia się w kartę poprzednią. Jeśli argument wrap jest true, będzie regulowało przewijaniem w koło, kiedy pierwsza lub ostatnia karta zostanie osiągnięta.