We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

advance( pageID )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołaj tą metodę, aby przejść stronę dalej. Jest równoważna naciśnięciu przycisku Dalej. Własność canAdvance musi być ustawiona na true dla strony, która będzie zmieniona. Kod w atrybucie onwizardnext jest wywołany przed zmianą strony. Argument pageID pozwala nam określić indeks strony do której mamy przejść. Dostarcza null jako argument przejścia do strony dalej w pewnej kolejności.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, ethertank, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,