MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

addSession( session )
Zwraca typ: nsIAutoCompleteSession
Dodaje obiekt nowej sesji do widgetu autouzupełnienia. Ten możemy zastosować do utworzenia autouzupełnienia listy rezultatów dostosowanej do naszych wymagań. Argument powinien być obiektem, który implementuje interfejs nsIAutoCompleteSession. Ta metoda zwraca pasujący obiekt.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,