We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

addSession

addSession( session )
Zwraca typ: nsIAutoCompleteSession
Dodaje obiekt nowej sesji do widgetu autouzupełnienia. Ten możemy zastosować do utworzenia autouzupełnienia listy rezultatów dostosowanej do naszych wymagań. Argument powinien być obiektem, który implementuje interfejs nsIAutoCompleteSession. Ta metoda zwraca pasujący obiekt.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,