Trwałe dane

Artykuł ten opisuje w jaki sposób zapisać stan okna XUL.

Stan pamięci

Podczas budowy dużej aplikacji, będziemy chcieli posiadać możliwość zapisu niektórych stanów okna poprzez sesje. Na przykład: Okno mogłoby pamiętać, który paski narzędzi są rozwinięte nawet po tym jak użytkownik zamknął okno.

Jedyną możliwością byłoby wpisanie skryptu do gromadzenia informacji o tym, co chcielibyśmy zapisać i następnie zapisać to w pliku. Jednakże, mogłoby to szkodliwe dla każdej aplikacji. XUL dostarcza dogodnego mechanizmu do zapisu stanu okna.

Informacje są gromadzone i magazynowane w pliku RDF (localstore.rdf) w tym samym katalogu jak inne ustawienia użytkownika. Będą przetrzymywać informacje o stanie każdego okna. Ta metoda posiada zalety, które współpracują z profilami użytkownika w Mozilli, dzięki czemu każdy użytkownik posiada inne ustawienia.

XUL pozwala na zapisanie stanu jakiegokolwiek elementu. Zazwyczaj będziemy chcieli zapisać stan pasków narzędzi, pozycję okna i gdzie są lub nie są wyświetlone pewne panele, ale możemy zapisać prawie wszystko.

Atrybut persist

Aby pozwolić na zapisywanie stanu, w prostu dodajemy atrybut persist do elementu, który podtrzymuje wartości, które chcemy zapisać. Atrybut persist powinien być ustawiony jako lista atrybutów elementu (które chcemy, aby zostały zapisane) rozdzielonych spacją. Element musi posiadać także atrybut id w poleceniu do identyfikacji.

Na przykład, aby zapisać rozmiar okna, powinniśmy postępować następująco:

<window
 id="someWindow"
 width="200"
 height="300"
 persist="width height"
 .
 .
 .

Dwa atrybuty elementu window, czyli width i height zostaną zapisane. Możemy dodać dodatkowe atrybuty poprzez dodanie spacji i nazwy następnego atrybutu do atrybutu persist. Atrybut persist możemy dodać do jakiegokolwiek elementu oraz magazynować w nim jakiekolwiek atrybuty. Możemy stosować niezwykłych wartości, jeśli porządkujemy atrybuty stosując skrypt.

Nasz przykład: <tt>Znajdź pliki</tt>

Dodajmy atrybut persist do niektórych elementów w okienku dialogowego <tt>Znajdź pliki</tt>, aby zapisać pozycje okna. Aby to zrobić, potrzebujemy zmodyfikować okno.

<window
 id="findfile-window"
 title="Find Files"
 persist="screenX screenY width height"
 orient="horizontal"
 xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

Będzie to powodowało, że pozycja x i y okna oraz długość i szerokość okna zostaną zapisane. Możemy to rozszerzać dalej, aby zapisać rozwinięty stan rozdzielacza. Zapisanie bieżącego stanu karty, tak naprawdę nie ma jednak sensu.

Przykład : Źródła Podgląd

Następnie, zobaczymy jak stosuje się arkusze stylów z plikami XUL.