Paski przewijania

This is an archived page. It's not actively maintained.

W tym artykule dowiemy się, jak dodać paski przewijania do okna.

Dodawanie pasków przewijania do okna

Pasek przewijania jest zazwyczaj stosowany do poruszania się po większych dokumentach. Możemy go także stosować, aby wskazywać wartości, które zmieniają się w określonym zakresie. Paski przewijania można tworzyć na wiele sposobów. W języku XUL można go uzyskać za pomocą znacznika scrollbar. Niektóre elementy jak pola tekstowe, również będą zawierać paski przewijania, kiedy ich zawartość wewnątrz pudełka będzie za duża.

W tym artykule omówimy stworzenie pojedynczego paska przewijania. Użytkownik będzie mógł ustawić wartości paska przewijania, aby go dostosować. Prawdopodobnie nie będziesz musiał stosować tego zbyt często. Pasek przewijania jest stworzony z kilku części: suwaka, który jest jego główną częścią wraz z dopasowanym pudełkiem jego ruchu, i dwóch przycisków wraz ze strzałkami na jego końcach. Pasek przewijania tworzy wszystkie te elementy automatycznie.

grafika:scroll1.png

Składnia polecenia tworzącego pasek przewijania jest następująca:

<scrollbar
  id="identyfikator"
  orient="horizontal"
  curpos="20"
  maxpos="100"
  increment="1"
  pageincrement="10"/>

Atrybuty są następujące:

id
Unikalny identyfikator paska przewijania.
orient
Określa kierunek paska przewijania. Domyślna wartością jest horizontal, która tworzy pasek przewijania, który możemy przesuwać od lewej do prawej. Możemy także określić vertical, który tworzy pasek przewijania, który przesuwamy od góry do dołu.
curpos
Sygnalizuje aktualną pozycję bieżącą paska przewijania. Przyjmuje wartości z zakresu od 0 do wartości maxpos. Nie potrzebuje wartości jednostek. Domyślnie jest ustawiony na 0.
maxpos
Sygnalizuje maksymalną pozycje paska przewijania. Przyjmuje tylko wartości liczbowe i nie posiada jednostek. Domyślną wartością jest 100.
increment
Wynosi tyle, co wartość atrybutu curpos zmienionego, gdy strzałka na pasku przewijania jest naciśnięta. Domyślnie posiada wartość równą 1.
pageincrement
Wynosi tyle, co wartość atrybutu curpos zmienionego, gdy powierzchnia paska przewijania jest kliknięta. Powierzchnia jest obszarem, w którym przytrzymany kursorem pasek przewijania jest przesuwany. Domyślną wartością jest 10.

Przykład kodu przedstawiony powyżej stworzy nam pasek przewijania, który może przesuwać się w zakresie od 0 do 100. Wartość 100 może być liczbą linii listy, ale może być także czymkolwiek sobie życzymy. W przykładzie wartość początkowa wynosi 20. Kiedy klikniemy w strzałkę na pasku przewijania, wartość będzie się zmieniała o 1 w dół lub w górę. Poprzez stronicowanie pasek przewijania będzie zmieniał wartość o 10.

Kiedy użytkownik kliknie na strzałki, suwak przesunie się równoważnie do określonej wartości increment. Zwiększająca się wartość tego atrybutu będzie przypadkiem paska przewijania przesuwanego dalej wraz z każdym kliknięciem. Znajdujący się bliżej lewej lub górnej pozycji pasek przewijania posiada wartość 0, a mający pozycję znajdującą się bliżej prawej lub dolnej pozycji paska przewijania określi nam atrybut maxpos.

Możesz dopasować wszystkie wartości, tak żeby suwak znajdował się i przesuwał, jak tylko chcesz.

Następnie dowiemy się, jak utworzyć paski narzędzi.