mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Kontrolki XUL

  Poniższa tabela przedstawia listę kontrolek dostarczanych przez język XUL użytkownikowi. Zobacz Kurs XUL, by dowiedzieć się, w jaki sposób są one używane oraz dokumentację XUL.

  <button>

  Przycisk, który może być naciśnięty przez użytkownika.

  <button label="Save" accesskey="S"/>
  
  Grafika:Controlsguide-button.png
  <button type="menu">

  Przycisk, który posiada dołączone rozwijane menu. Naciskając przycisk otworzymy menu.

  <button type="menu" label="View">
   <menupopup>
    <menuitem label="List"/>
    <menuitem label="Details"/>
   </menupopup>
  </button>
  
  Grafika:Controlsguide-button-menu.png
  <button type="menu-button">

  Przycisk, który posiada odrębną strzałkę z załączonym do niej menu. W przeciwieństwie do przycisku typu "menu", po naciśnięciu na główną jego część może zostać wykonana oddzielna akcja.

  <button type="menu-button" label="New">
   <menupopup>
    <menuitem label="New Document"/>
    <menuitem label="New Image"/>
   </menupopup>
  </button>
  
  Grafika:Controlsguide-button-menubutton.png
  <checkbox>

  Kontrolka, która może być włączona lub wyłączona, zazwyczaj stosujemy ją do utworzenia opcji, która może być włączona lub wyłączona.

  <checkbox label="Show Toolbar Labels" checked="true"/>
  
  Grafika:Controlsguide-checkbox.png
  <colorpicker>

  Kontrolka pozwalająca użytkownikowi na wybór koloru.

  <colorpicker color="#FF0000"/>
  
  Grafika:Controlsguide-colorpicker.png
  <colorpicker type="button">

  Specjalny typ kontrolki colorpicker, który pokazuje tylko przycisk, lecz po jego naciśnięciu wyświetli się okienko z możliwością wyboru koloru.

  <colorpicker type="button" color="#CC0080"/>
  
  Grafika:Controlsguide-colorpicker-button.png
  <datepicker>

  Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

  Ustawienie pola tekstowego, które może być zastosowane do wprowadzenia daty.

  <datepicker value="2007/03/26"/>
  
  Grafika:Controlsguide-datepicker.png
  <datepicker type="grid">

  Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

  Element datepicker, który wyświetla siatkę z wyborem daty.

  <datepicker type="grid" value="2007/02/20"/>
  
  Grafika:Controlsguide-datepicker-grid.png
  <datepicker type="popup" >

  Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

  Element datepicker, który wyświetla zbiór pól tekstowych do wprowadzenia daty, lecz posiada również przycisk, po którego naciśnięciu wyświetla się siatka kalendarza.

  <datepicker type="popup" value="2008/08/24"/>
  
   
  <description>

  Element description jest stosowany do tekstu opisowego.

  <description>
   Select a time for the event to start
  </description>
  
  Grafika:Controlguide-description.png
  <groupbox>

  Element groupbox wyświetla pudełko z etykietą wokoło interfejsu kontrolek.

  <groupbox>
   <caption label="Network"/>
  </groupbox>
  
  Grafika:Controlguide-groupbox.png
  <image>

  Obrazek określony przez adres URL.

  <image src="start.png"/>
  
  Grafika:Controlguide-image.png
  <label>

  Etykieta jest stosowana do tworzenia tekstu, który jest etykietą pobliskiej kontrolki.

  <label control="volume" value="Volume:"/>
  
  Grafika:Controlguide-label.png
  <listbox>

  Element listbox jest stosowany do zaznaczenia pozycji z listy pozycji będących etykietami.

  <listbox>
   <listitem label="Chocolate"/>
   <listitem label="Jelly Beans"/>
  </listbox>
  
  Grafika:Controlguide-listbox.png
  <menulist>

  Element menulist (lub combobox) jest stosowany do tworzenia kontrolki wyboru z rozwijanym menu.

  <menulist>
   <menupopup>
    <menulist label="Lions" value="l"/>
    <menuitem label="Tigers" value="t"/>
    <menuitem label="Bears" value="b"/>
   </menupopup>
  </menulist>
  
  Grafika:Controlguide-menulist.png
  <menulist editable="true">

  Edytowalna lista menu jest jak standardowa lista menu oprócz tego, że zaznaczona wartość jest wyświetlana w polu tekstowym, gdzie może ona zostać bezpośrednio zmodyfikowana lub posłużyć do wpisania nowej wartości, której nie ma w menu po jego rozwinięciu.

  <menulist editable="true">
   <menupopup>
    <menuitem label="Elephants" value="Elephants"/>
    <menuitem label="Kangaroos" value="Kangaroos"/>
    <menuitem label="Bats" value="Bats"/>
   </menupopup>
  </menulist>
  
  Grafika:Controlguide-menulist-editable.png
  <progressmeter>

  Pasek postępu jest stosowany do wyświetlenia postępu długości zadania.

  <progressmeter value="40"/>
  
  Grafika:Controlguide-progressmeter.png
  <radio>

  Przycisk opcji jest stosowany, gdy tylko jedna z zestawu opcji może zostać wybrana za jednym razem.

  <radiogroup>
   <radio label="Light" value="light"/>
   <radio label="Heavy" value="heavy"/>
  </radiogroup>
  
  Grafika:Controlguide-radio.png
  <richlistbox>

  Element richlistbox wyświetla listę pozycji, gdzie jedna lub więcej z nich może zostać zaznaczona. W przeciwieństwie do elementu listbox, który został zaprojektowany, aby wyświetlać tylko tekst, richlistbox może wyświetlać dowolny typ zawartości.

  <richlistbox>
   <richlistitem>
    <image src="happy.png"/>
   </richlistitem>
   <richlistitem>
    <image src="sad.png"/>
   </richlistitem>
   <richlistitem>
    <image src="angry.png"/>
   </richlistitem>
  </richlistbox>
  
  Grafika:Controlguide-richlistbox.png
  <scale>

  Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

  Element scale wyświetla pasek z uchwytem, który może być przesuwany wzdłuż paska, aby wybrać wartości z określonego zakresu.

  <scale min="1" max="10"/>
  
  Grafika:Controlguide-scale.png
  <textbox>

  Element textbox, który pozwala wprowadzić pojedynczą linię tekstu.

  <textbox value="firefox"/>
  
  Grafika:Controlguide-textbox.png
  <textbox multiline="true">

  Element textbox, który pozwala na wprowadzenie wieloliniowego tekstu.

  <textbox multiline="true"/>
  
  Grafika:Controlguide-textbox-multiline.png
  <textbox type="autocomplete">

  Element textbox, który dostarcza rozwijane menu pokazujące podpowiedzi, które mogłyby pasować do wpisywanego przez użytkownika tekstu. Użytkownik może zaznaczyć jedną z podpowiedzi, aby wstawić ją do pola tekstowego.

  <textbox type="autocomplete" autocompletesearch="history"/>
  
   
  <textbox type="number">

  Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

  Element textbox dla wprowadzanych liczb. Dwa przyciski strzałek są wyświetlane do przechodzenia między wartościami.

  <textbox type="number" min="1" max="20"/>
  
  Grafika:Controlguide-textbox-number.png
  <textbox type="password">

  Element textbox, który ukrywa typ znaków, stosowany w polach z hasłami.

  <textbox type="password"/>
  
  Grafika:Controlguide-textbox-password.png
  <timepicker>

  Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

  Element timepicker wyświetla zbiór pól tekstowych do wprowadzenia czasu.

  <timepicker value="12:05"/>
  
  Grafika:Controlguide-timepicker.png
  <toolbarbutton>

  Przycisk, który jest wyświetlany na pasku narzędzi.

  <toolbarbutton label="Reload"/>
  
  Grafika:Controlguide-toolbarbutton.png
  <toolbarbutton type="menu">

  Przycisk, który jest wyświetlony z załączonym rozwijalnym menu w sobie.

  <toolbarbutton type="menu" label="Show">
   <menupopup>
    <menuitem label="Toolbars"/>
    <menuitem label="Status Bar"/>
   </menupopup>
  </toolbarbutton>
  
   
  <toolbarbutton type="menu-button">

  Przycisk na pasku narzędzi, który posiada odrębną strzałkę z załączonym do niej menu. W przeciwieństwie do przycisku typu "menu", po naciśnięciu na główną jego część może zostać wykonana oddzielna akcja.

  <toolbarbutton type="menu-button" label="Open">
   <menupopup>
    <menuitem label="Open Changed Files"/>
    <menuitem label="Open All"/>
   </menupopup>
  </toolbarbutton>
  
   
  <tree>

  Drzewo wyświetla hierarchię pozycji w wielu kolumnach.

  <tree>
   <treecols>
    <treecol label="Name" flex="1"/>
    <treecol label="Size" flex="1"/>
   </treecols>
   <treechildren>
    <treeitem>
     <treerow>
      <treecell label="Popcorn"/>
      <treecell label="Large"/>
     </treerow>
    </treeitem>
    <treeitem>
     <treerow>
      <treecell label="Root Beer"/>
      <treecell label="Small"/>
     </treerow>
    </treeitem>
   </treechildren>
  </tree>
  
  Grafika:Controlguide-tree.png

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: fscholz, Bedi, teoli, Witia, Mgjbot, Ptak82, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: teoli,