wrap
Typ: string
Ustawia wartość atrybutu na off, aby wyłączyć zawijanie linii w polu tekstowym. Jeśli atrybut nie jest podany, zawijanie linii jest włączone.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, teoli, Mgjbot, Ptak82, VooEak
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,