MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

wrap
Typ: string
Ustawia wartość atrybutu na off, aby wyłączyć zawijanie linii w polu tekstowym. Jeśli atrybut nie jest podany, zawijanie linii jest włączone.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,