MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

windowtype
Typ: string
Ustawia wartość atrybutu na łańcuch znaków, który będzie identyfikował typ okna. Może być wykorzystany, na przykład, do odróżnienia okna przeglądarki i okna edytora. Część funkcji obsługi okien w Mozilli stosuje ten atrybut do grupowania razem okien tego samego typu.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,