width

width
Typ: string (reprezentujący integer)
Szerokość elementu w pikselach. Zwykle jednak powinno stosować się własność width w arkuszu stylów.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,