width

This is an archived page. It's not actively maintained.

width
Typ: string (reprezentujący integer)
Szerokość elementu w pikselach. Zwykle jednak powinno stosować się własność width w arkuszu stylów.