wait-cursor

This is an archived page. It's not actively maintained.

wait-cursor
Typ: boolean
Ustaw ten atrybut na wartość true, aby zmienić kursor na zajęty, kiedy znajdzie się on nad danym elementem. Zwykle ustawia się ten atrybut w elemencie window lub innym elemencie najwyższego poziomu.