MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

wait-cursor
Typ: boolean
Ustaw ten atrybut na wartość true, aby zmienić kursor na zajęty, kiedy znajdzie się on nad danym elementem. Zwykle ustawia się ten atrybut w elemencie window lub innym elemencie najwyższego poziomu.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,