MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

validate
Typ: jedna z poniższych wartości
Atrybut ten określa, czy obrazek ma być wczytywany z pamięci podręcznej. Może być to przydatne, jeśli obrazki są wczytywane z serwera zdalnego, albo planowana jest częsta ich podmiana. Poniższe wartości są akceptowane; pominięcie tego atrybutu spowoduje zastosowanie wartości domyślnej.
  • always: Obrazek będzie zawsze sprawdzany, czy powinien być wczytany ponownie.
  • never: Obrazek będzie wczytywany z pamięci podręcznej, o ile to tylko możliwe.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,