We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

userAction

userAction
Typ: jedna z wartości poniżej
Ten atrybut ustawia akcje wykonywane aktualnie przez użytkownika. Możliwe wartości:
  • none: Użytkownik nie wchodzi w interakcje z polem tekstowym.
  • typing: Użytkownik wypełnia pole tekstowe.
  • scrolling: Użytkownik przewija pasek przez pole tekstowe.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,