This is an archived page. It's not actively maintained.

userAction

userAction
Typ: jedna z warto┼Ťci poni┼╝ej
Ten atrybut ustawia akcje wykonywane aktualnie przez u┼╝ytkownika. Mo┼╝liwe warto┼Ťci:
  • none: U┼╝ytkownik nie wchodzi w interakcje z polem tekstowym.
  • typing: U┼╝ytkownik wype┼énia pole tekstowe.
  • scrolling: U┼╝ytkownik przewija pasek przez pole tekstowe.