MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

userAction

userAction
Typ: jedna z wartości poniżej
Ten atrybut ustawia akcje wykonywane aktualnie przez użytkownika. Możliwe wartości:
  • none: Użytkownik nie wchodzi w interakcje z polem tekstowym.
  • typing: Użytkownik wypełnia pole tekstowe.
  • scrolling: Użytkownik przewija pasek przez pole tekstowe.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,