treecol.type

type
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ kolumny drzewa. Domyślnie jest to kolumna tekstowa, która wyświetla zawartość jako tekst.
  • checkbox: Zawartość kolumny jest polem wyboru.
  • progressmeter: Zawartością kolumny są paski postępu. Używany jest w Mozilli jako okno menedżera pobierania.
  • text: Zawartością kolumn jest tekst.

Jeśli używamy type="checkbox", to tree i każda kolumna drzewa (treecol) musi być edytowalna. Jest nam potrzebne zastosowanie CSS, do zrobienia przełącznika pola wyboru. Przykład poniżej stylu CSS wykorzystuje pola wyboru aktualnego motywu:

treechildren::-moz-tree-checkbox
{
  /* odznaczone pole wyboru komórek */
  list-style-image: none;
}
treechildren::-moz-tree-checkbox(checked)
{
  /* zaznaczone pole wyboru komórek */
  list-style-image: url("chrome://global/skin/checkbox/cbox-check.gif");
}
treechildren::-moz-tree-checkbox(disabled)
{
  /* wyłączone pole wyboru komórek  */
  list-style-image: url("chrome://global/skin/checkbox/cbox-check-dis.gif");
}

Zobacz także