treecol.src

src
Typ: adres URL obrazka
Ustaw ten atrybut aby posiadać element obrazka w nagłówku treecol zamiast etykiety (label). Ustaw adres URL obrazka, który zostanie wyświetlony w nagłówku kolumny drzewa. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to nie pojawi się żaden obrazek i zamiast niego użyta zostanie etykieta. Klasa treecol-image musi być zastosowana na elemencie treecol dla obrazka do wyświetlenia. Nie możemy mieć obu (obrazka i etykiety) pokazanych w jednym momencie.

Zobacz także