MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

treecell.mode

mode
Typ: jedna z poniższych wartości
Dla kolumn, które są paskami postępu, typu określonego paska postępu w użyciu:
  • none: Pasek postępu nie jest wyświetlony. W zamian wyświetlony jest tekst komórki.
  • normal: Komórka używa wartość atrybutu do określenia wypełnienia paska.
  • undetermined: Pasek postępu jest nieokreślony.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,