We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

treecell.mode

mode
Typ: jedna z poniższych wartości
Dla kolumn, które są paskami postępu, typu określonego paska postępu w użyciu:
  • none: Pasek postępu nie jest wyświetlony. W zamian wyświetlony jest tekst komórki.
  • normal: Komórka używa wartość atrybutu do określenia wypełnienia paska.
  • undetermined: Pasek postępu jest nieokreślony.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,