MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

onselect
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest wysyłane do tree, kiedy zostanie zaznaczony wiersz lub kiedykolwiek zostanie zmienione zaznaczenie. Użytkownik może zaznaczyć wiele wierszy poprzez przytrzymanie klawisza Shift lub Control i klikanie kursorem myszki w wiersze, które chce zaznaczyć. Zdarzenie onselect będzie przesyłane dla każdej pozycji która zostanie zaznaczona lub odznaczona.
Zobacz stronę o zaznaczeniu drzewa w kursie XUL-a, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,