top

top
Typ: string (reprezentujący integer)
Dla elementów umieszczonych wewnątrz stosu (stack), określa pozycję elementu od górnego brzegu.