We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

tooltip
Typ: id elementu tooltip
Powinien być ustawiony na wartość id elementu popup, który powinien być zastosowany jako okienko porady, kiedy kursor myszki jest w danym momencie nad elementem. Porada automatycznie znika, kiedy kursor zostaje przesunięty z nad elementu. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na '_child', to pierwsza porada elementu potomnego zostanie użyta wewnątrz elementu.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,