mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tooltip

  tooltip
  Typ: id elementu tooltip
  Powinien być ustawiony na wartość id elementu popup, który powinien być zastosowany jako okienko porady, kiedy kursor myszki jest w danym momencie nad elementem. Porada automatycznie znika, kiedy kursor zostaje przesunięty z nad elementu. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na '_child', to pierwsza porada elementu potomnego zostanie użyta wewnątrz elementu.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,