MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

tooltip

tooltip
Typ: id elementu tooltip
Powinien być ustawiony na wartość id elementu popup, który powinien być zastosowany jako okienko porady, kiedy kursor myszki jest w danym momencie nad elementem. Porada automatycznie znika, kiedy kursor zostaje przesunięty z nad elementu. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na '_child', to pierwsza porada elementu potomnego zostanie użyta wewnątrz elementu.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,