toolbarbutton.type

type
Typ: string
Typ przycisku. Jeśli ten atrybut nie jest prezentowany, tworzony jest normalny przycisk. Możemy użyć tego atrybutu do wartości menu, aby tworzyć przyciski wyskakującego menu. To będzie typowy przypadek przycisku wyświetlanego w inny sposób.
  • menu: Ustawia typ atrybutu wartości menu, aby utworzyć przycisk z wyskakującym okienkiem menu. Umieszczamy element menupopup wewnątrz przycisku w tym przypadku. Użytkownik może klikać gdziekolwiek na przycisku, aby otworzyć lub zamknąć menu.
  • menu-button: Możemy także użyć tej wartości menu-button, aby utworzyć przycisk z menu. Nie jak typ menu, ten typ żąda od użytkownika naciśnięcia strzałki do otworzenia menu, ale inne polecenie może być przywołane, kiedy główna część przycisku jest naciśnięta. Tego typu przycisk będzie stosowany dla przeglądarek w przyciskach Wstecz i Do przodu.

Zobacz także