MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

mode
Tylko Firefox
Typ: jedna z poniższych wartości
Jak element toolbarbutton jest wyświetlany na pasku narzędzi (toolbar).
  • icons: Tylko jako ikony.
  • text: Tylko jako tekst.
  • full: Jako ikony oraz tekst.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,