substate

substate
Typ: jedna z wartości poniżej
W rozdzielaczu, który posiada state="collapsed" i collapse="both", określa kierunek w którym rozdzielacz aktualnie zawijany. Cechą Gecko 1.9+ jest collapse="both" i nie będzie ona miała efektu we wcześniejszych wersjach.
  • before: Element jest natychmiast zawinięty przed rozdzielaczem.
  • after: Element jest natychmiast zawinięty po rozdzielaczu.