style

This is an archived page. It's not actively maintained.

style
Typ: styl CSS inline
Reguły stylu CSS stosowany do elementu. Składnia jest jako atrybut stylu HTML. Jest preferowany do umieszczenia reguł stylu w arkuszu stylów.