MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

style
Typ: styl CSS inline
Reguły stylu CSS stosowany do elementu. Składnia jest jako atrybut stylu HTML. Jest preferowany do umieszczenia reguł stylu w arkuszu stylów.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,