statustext

This is an archived page. It's not actively maintained.

statustext
Typ: string
Stosujemy do ustawienia tekstu, który zostanie wyświetlony na pasku stanu, kiedy użytkownik przesuwa mysz nad elementem. Przeglądarka Mozilli nie reguluje paska stanu automatycznie. Ten atrybut służy tylko jako miejsce do przechowywania tekstu. W Firefoksie, ten tekst jest umieszczany automatycznie w statusbar dla pozycji menu (menuitems) na pasku menu.

Przykład

<!-- ustaw wiadomość do pokazania kiedy najedziemy myszką na przycisk -->
<button label="Connect" statustext="Connect to remote server"
      onmouseover="setStatusMessage(this)" onmouseout="clearStatusMessage()"/>
<button label="Ping" statustext="Ping the server"
      onmouseover="setStatusMessage(this)" onmouseout="clearStatusMessage()"/>

<statusbar>
  <statusbarpanel id="myStatusPanel" label="" flex="1"/>
  <spacer flex="1"/>
</statusbar>

<script>
function setStatusMessage(obj){
  document.getElementById('myStatusPanel').label = obj.getAttribute('statustext');
}
function clearStatusMessage(obj){
  document.getElementById('myStatusPanel').label = '';
}
</script>

Zobacz także

statusbar i statusbarpanel