MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

statusbar
Typ: id elementu paska stanu
Jeśli ustawimy ten atrybut na id elementu statusbar, to etykieta na pasku stanu będzie aktualizowana do statustext w momencie, gdy użytkownik przesunie kursor myszy nad pozycję w menu.
 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,