sortResource

This is an archived page. It's not actively maintained.

sortResource
Typ: adres URI predykatu RDF
Dla szablonu generowanej treści, określa słowo kluczowe sortowania, jeśli będziemy chcieli, aby treść była sortowana. Słowo kluczowe powinno być pełnym adresem URI źródła sortowania, na przykład 'http://home.netscape.com/NC-rdf#Name'. Umieść ten atrybut na tym samym elemencie jako atrybut datasources. Zastosuj sortResource2 do określenia drugiego słowa kluczowego sortowania.