MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

sortDirection
Typ: jedna z wartości poniżej
Ustaw ten atrybut na ustawienie kierunku, w którym zawartość szablonów została wygenerowana i posortowana. Zastosuj atrybut sortResource, aby określić klucz sortowania.
  • ascending: Dane są sortowane w kolejności rosnącej.
  • descending: Dane są sortowane w kolejności malejącej.
  • natural: Dane są sortowane w zwyczajny sposób, co oznacza porządek w tych, co zostały w magazynie.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,