sortActive

sortActive
Typ: boolean
Powinien być ustawiony na true, dla kolumn, które powinny być domyślnie sortowane.