This is an archived page. It's not actively maintained.

sizetopopup

sizetopopup
Typ:jedna z poniższych wartości
Indicates how the menu width and the menupopup width are determined. If the sizetopopup attribute is left out or set to none, the menu will be its preferred width and the popup may extend outside of this width, unaffected by the maximum width of the menu itself.
  • none: Szerokość okienka popup nie będzie ograniczało rozmiaru menu.
  • always: Jeśli jest ustawiony na always, długość menu będzie taka sama jaka jest potrzebna dla elementu menupopup. Jeśli menu posiada maksymalna szerokość, to popup będzie miał tą samą szerokość.