MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

sizemode
Typ: jedna z wartości poniżej
Stan okna (window). Następujące wartości mogą zostać zastosowane:
  • maximized: Okno jest zmaksymalizowane i posiada cały rozmiar na ekranie.
  • minimized: Okno jest zminimalizowane lub ukryte.
  • normal: Okno wyświetlane jest stanie normalnym, czyli w rozmiarze takim jakim chcemy.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,