We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

sizemode
Typ: jedna z wartości poniżej
Stan okna (window). Następujące wartości mogą zostać zastosowane:
  • maximized: Okno jest zmaksymalizowane i posiada cały rozmiar na ekranie.
  • minimized: Okno jest zminimalizowane lub ukryte.
  • normal: Okno wyświetlane jest stanie normalnym, czyli w rozmiarze takim jakim chcemy.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,