size

size
Typ: integer
Liczba znaków, które mogą zostać wyświetlone w polu tekstowym.