MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

showCommentColumn

showCommentColumn
Typ: boolean
Jeśli true, kolumna komentarza pojawi się w okienku wyskakującym. Dla historii adresów URL, kolumnę komentarzy będzie stanowić tytuł strony połączony z każdym adresem URL. Jeśli ten atrybut nie jest określony, kolumna komentarza nie pojawi się.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,