mozilla
Wyniki wyszukiwania

  showCommentColumn

  showCommentColumn
  Typ: boolean
  Jeśli true, kolumna komentarza pojawi się w okienku wyskakującym. Dla historii adresów URL, kolumnę komentarzy będzie stanowić tytuł strony połączony z każdym adresem URL. Jeśli ten atrybut nie jest określony, kolumna komentarza nie pojawi się.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,