separator.orient

orient
Typ: jedna z wartości poniżej
Stosowany do określenia czy separator oddziela poziomo czy pionowo. Uważaj, niektóre wartości są odwrotnością tego, co mogłoby się wydawać niemożliwe.
  • horizontal: Separator oddziela pionowo umieszczone elementy.
  • vertical: Separator oddziela poziomo umieszczone elementy.

Zobacz także