selectedIndex

This is an archived page. It's not actively maintained.

selectedIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia indeks aktualnie zaznaczonego panelu. Pierwsza pozycja jest w indeksie jako 0.