Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

searchSessions

searchSessions
Typ: lista nazw sesji rozdzielona spacją
Ustawia słowo kluczowe sygnalizując jakiego typu dane są szukane dla autouzupełnienia. Możemy ustawić wiele typów poprzez rozdzielenie ich nazw spacją. Następujące wartości są możliwe, mimo że komponenty użytkownika mogą być zainstalowane, które dodają inne.
  • history: Przeszukana jest historia adresów URL użytkownika.
  • addrbook: Przeszukana jest książka adresowa użytkownika.
  • ldap: Przeszukany jest katalog LDAP użytkownika.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,