MDN will switch to a new design later today, a sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

dir
Typ: jedna z wartości poniżej
Kierunek w którym zmienia się rozmiar okna.
  • left: Zmiana rozmiaru do lewej strony.
  • right: Zmiana rozmiaru do prawej strony.
  • top: Zmiana rozmiaru do góry.
  • bottom: Zmiana rozmiaru do dołu.
  • bottomleft: Zmiana rozmiaru do dołu i do lewej.
  • bottomright: Zmiana rozmiaru do dołu i do prawej.
  • topleft: Zmiana rozmiaru do góry i do lewej.
  • topright: Zmiana rozmiaru do góry i prawej.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,