We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

resizebefore

resizebefore
Typ: jedna wartość z poniższych
Ten atrybut sygnalizuje, który element po lewej lub powyżej rozdzielacza (splitter) powinien zmienić rozmiar, kiedy rozdzielacz zmienia swoje położenie.
  • closest: Element zmienia swój rozmiar natychmiast do lewej lub do góry po zmianie położenia rozdzielacza.
  • farthest: Element, który jest najdalej od rozdzielacza po lewej lub powyżej zmienia swój rozmiar po zmianie położenia rozdzielacza.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,