resizebefore

resizebefore
Typ: jedna wartość z poniższych
Ten atrybut sygnalizuje, który element po lewej lub powyżej rozdzielacza (splitter) powinien zmienić rozmiar, kiedy rozdzielacz zmienia swoje położenie.
  • closest: Element zmienia swój rozmiar natychmiast do lewej lub do góry po zmianie położenia rozdzielacza.
  • farthest: Element, który jest najdalej od rozdzielacza po lewej lub powyżej zmienia swój rozmiar po zmianie położenia rozdzielacza.