resizeafter

This is an archived page. It's not actively maintained.

resizeafter
Typ:jedna z poniższych wartości
Ten atrybut sygnalizuje, który element po prawej lub poniżej rozdzielacza (splitter) powinien zmienić rozmiar, kiedy rozdzielacz zmienia swoje położenie.
  • closest: Element zmienia swój rozmiar natychmiast do prawej lub do dołu po zmianie położenia rozdzielacza.
  • farthest: Element, który jest najdalej od rozdzielacza po prawej lub poniżej zmienia swój rozmiar po zmianie położenia rozdzielacza.
  • grow: Element po prawej lub poniżej rozdzielacza nie zmienia rozmiaru (chyba, że są elastyczne), kiedy rozdzielacz jest przeciągany, lecz natomiast cały kontener zmienia rozmiar.
  • flex: The closest flexible element resizes.

Zobacz także

resizebefore