properties

properties
Typ: lista własności nazwy oddzielona separatorem
Ustawia własności elementu, który stosujemy do stylu elementu.