MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

preference.type

type
Typ: jedna z poniższych wartości
Typ preferencji, która powinna posiadać jedną z poniższych wartości:
  • bool: Ustawienie logicznej wartości, jednej z dwóch; true lub false. Zazwyczaj checkbox będzie połączony z tą preferencją.
  • int: Liczba całkowita.
  • string: Łańcuch znakowy.
  • unichar: Łańcuch znaków Unicode.
  • wstring: Zlokalizowany łańcuch znaków. W tej sytuacji będzie zapisana ścieżka do pliku preferencji, która stanowi aktualną wartość preferencji.
  • file: Plik. Ścieżka pliku będzie przechowywana we preferencjach.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,