MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

preference
Typ: id elementu
Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,