predicate

predicate
Predykat własności do dopasowania. Musi być to URI własności.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,