popup.left

left
Typ: integer
Przesłania poziome położenie określonego okienka popup poprzez metodę showPopup.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,