pageid

pageid
Typ: id łańcucha znaków wizardpage
Atrybut powinien być ustawiony na łańcuch znaków, który identyfikuje identyfikator stron w kreatorze ( wizard). Stosowany z atrybutem next. Kreator zawsze zaczyna z wizardpage, który pojawia się pierwszy w kreatorze na liście potomnych.