pack

This is an archived page. It's not actively maintained.

pack
Typ:jedna z wartości poniżej
Atrybut pack określa gdzie elementy potomne box są umieszczone, kiedy pudełko jest większe niż rozmiar dziecka. Dla pudełek z orientacją poziomą jest użyty to sygnalizowania pozycji dziecka poziomo. Dla pudełek z orientacją pionową jest stosowany dla pozycji poziomej dziecka. Atrybut align jest stosowany do określenia pozycji w przeciwnych kierunkach. Możemy także określić wartość pack stosując własność stylu -moz-box-pack.
  • start: Child elements are placed starting from the left or top edge of the box. If the box is larger than the total size of the children, the extra space is placed on the right or bottom side.
  • center: Extra space is split equally along each side of the child elements, resulting the children being placed in the center of the box.
  • end: Child elements are placed on the right or bottom edge of the box. If the box is larger than the total size of the children, the extra space is placed on the left or top side.

Zobacz także

Więcej informacji znajduje się w kursie XUL