orient
Typ: jedna z wartości poniżej
Wykorzystywany do określenia, czy elementy potomne danego elementu zorientowane są poziomo czy pionowo. Domyślna wartość zależy od danego elementu. Można także skorzystać z własności stylu -moz-box-orient.
  • horizontal: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden obok drugiego w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
  • vertical: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden pod drugim w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, teoli, Ptak82, Mgjbot, Marcoos
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,