mozilla
Wyniki wyszukiwania

  orient

  orient
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Wykorzystywany do określenia, czy elementy potomne danego elementu zorientowane są poziomo czy pionowo. Domyślna wartość zależy od danego elementu. Można także skorzystać z własności stylu -moz-box-orient.
  • horizontal: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden obok drugiego w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
  • vertical: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden pod drugim w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,