Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

open

open
Typ: boolean
Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,