MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

onwizardnext

onwizardnext
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiać kod, który jest wywoływany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Dalej, podczas pobytu na bieżącej stronie. Zwraca true pozwalając następnej stronie na wyświetlenie sie i zwraca false nie pozwalając na przejście do następnej strony. Zastosuj własność canAdvance aby zasygnalizować użytkownikowi (poprzez wyłączenie przycisku Dalej), że nie może on przejść do następnej strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,