MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

onwizardnext
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiać kod, który jest wywoływany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Dalej, podczas pobytu na bieżącej stronie. Zwraca true pozwalając następnej stronie na wyświetlenie sie i zwraca false nie pozwalając na przejście do następnej strony. Zastosuj własność canAdvance aby zasygnalizować użytkownikowi (poprzez wyłączenie przycisku Dalej), że nie może on przejść do następnej strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,